ดอกสว่านคาร์ไบด์ ดอกนำศูนย์ Carbide Drills Series
Micrograin solid carbide drills

ดอกสว่านคาร์ไบด์ , ดอกนำศูนย์ , ดอกเจาะนำศูนย์ , Spot Drills , Center Drills

Spot Drills
ดอกนำศูนย์ ดอกเจาะนำศูนย์

Center Drills
ดอกนำศูนย์ ดอกเจาะนำศูนย์

Carbide Drills
ดอกสว่านคาร์ไบด์