เอ็นมิลคาร์ไบด์ เกรดกัดอลูมิเนียม ทองแดง ฯลฯ
Aluminium & Copper Cutting Series
Micrograin solid carbide end mills for soft material cutting

เอ็นมิลคาร์ไบด์ เกรดกัดวัสดุอ่อน เช่น อลูมิเนียม ทองแดง พลาสติก หรือวัสดุอ่อนอื่นๆ
มีทั้งแบบไม่มี coating และ coating กลุ่มโครเมียม เพื่อความทนทาน และความลื่นของพื้นผิวในการคายเศษโลหะ

Ball Nose End Mills

เอ็นมิลคาร์ไบด์ เกรดกัดอลูมิเนียม, ทองแดง หัวบอล

Square End Mills

เอ็นมิลคาร์ไบด์ เกรดกัดอลูมิเนียม, ทองแดง หัวตัด (แฟลต)

Corner Radius End Mills / Bull Nose End Mills

เอ็นมิลคาร์ไบด์ เกรดกัดอลูมิเนียม, ทองแดง หัวบูล (แฟลตมุม R)