เอ็นมิลคาร์ไบด์ เกรดประหยัด ราคาถูก
Economical Cutting Series

Micrograin solid carbide end mills for general material
เอ็นมิลเกรดมาตรฐาน ไมโครเกรน มีความแข็ง 50 HRC เหมาะสำหรับกัดเหล็กทั่วไป เหล็กเหนียวทั่วไป หรือวัสดุอื่นๆ มีความประหยัด คุ้มค่า

Standard End Mills

เอ็นมิลมาตรฐาน ประหยัด คุ้มราคา

ba

BK

eb

EK

erb

RK