เอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบเพชร เกรดกัดกราไฟต์ - Graphite Cutting Series
Diamond coating carbide end mills for Graphite cutting

เอ็นมิลเคลือบเพชร สำหรับกัดกราไฟต์ สินค้าเคลือบเพชรจากยุโรป

Diamond Square End Mills for Graphite

เอ็นมิลหัวตัด เคลือบเพชร

Diamond Ball Nose End Mills for Graphite

เอ็นมิลหัวบอล เคลือบเพชร กัดกราไฟต์

Diamond Corner Radius End Mills for Graphite

เอ็นมิลมุม R เคลือบเพชร กัดกราไฟต์