เอ็นมิลคาร์ไบด์ เกรดกัดเหล็กเหนียว เหล็กทั่วไป - Standard Cutting Series
Micrograin solid carbide end mills for general material

เอ็นมิลเกรดมาตรฐาน ไมโครเกรน มีความแข็ง 55 HRC เหมาะสำหรับกัดเหล็กทั่วไป เหล็กเหนียวทั่วไป หรือวัสดุอื่นๆ
มีความแข็งมากกว่าเอ็นมิลเกรดมาตรฐานตามท้องตลาดทั่วไป (ปกติทั่วไปจะมีความแข็งอยู่ที่ 45-50 HRC)

Ball Nose End Mills

เอ็นมิลคาร์ไบด์ หัวบอล

Square End Mills / Flat End Mills

เอ็นมิลคาร์ไบด์ หัวตัด (แฟลต)

Corner Radius End Mills / Bull Nose End Mills

เอ็นมิลคาร์ไบด์ มุม R หรือ เอ็นมิลมุมมน (หัวบูล)