นาชิ

ดอกสว่านนาชิ ดอกสว่านไฮสปีดเจาะเหล็ก ก้านเตเปอร์ ระบบเมตริก รุ่น List 602
Nachi Highspeed Taper Shank Drills (List 602)

คุณสมบัติ

  • ดอกสว่านนาชิ ดอกสว่านไฮสปีด แบบก้านเตเปอร์ ระบบเมตริก (มิลลิเมตร)
  • ดอกสว่านไฮสปีด ใช้งานทั่วไป เจาะได้หลากหลายวัสดุ

 

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ ขนาดตั้งแต่ 7.0 มม. ถึง 24.0 มม.

ดอกสว่านไฮสปีด ดอกสว่านนาชิ ก้านเตเปอร์ 7-24 มม

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ ขนาดตั้งแต่ 24.1 มม. ถึง 41.1 มม.

ดอกสว่านไฮสปีด ดอกสว่านนาชิ ก้านเตเปอร์ 24-41 มม

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ ขนาดตั้งแต่ 41.2 มม. ถึง 100.0 มม.

ดอกสว่านไฮสปีด ดอกสว่านนาชิ ก้านเตเปอร์ 41-100 มม