ด้ามมีดกลึง เม็ดมีดกลึง เม็ดอินเสิร์ท หัวปาด หัวบอร์ เฟสมิล ยูดิว
Indexable Endmill , Insert , Surface Cutters , Boring Head , U Drill

ด้ามมีดกลึงใส่เม็ดอินเสิร์ท เม็ดอินเสิร์ท เม็ดมีดต่างๆ หัวเฟส ยูดิว หัวบอร์ต่างๆ

accessories

สกรู น้ำยาทาสกรู กันติด และอะไหล่อื่นๆ