ด้ามมีดกลึง ใส่เม็ดอินเสิร์ท แบบหัวบอล
Indexable Ball Type End mills Cutter

ด้ามมีดกลึงใส่เม็ดอินเสิร์ท ชนิดหัวบอล ใส่เม็ดมีดอินเสิร์ทหลากหลายรูปแบบ ทั้งเม็ดมีดครึ่งวงกลม เม็ดวงรีใบไม้ มีหลายขนาด หลายความยาว สามารถใส่เม็ดยี่ห้อใด หรือเกรดใดก็ได้ตาม รหัสมาตรฐาน ISO / ANSI หรือลูกค้าสามารถเลือกด้าม ให้ตรงกับเม็ดที่กำลังใช้งานอยู่ก็ได้

rga

RGA
Insert : WPR (P320_)
Size : 8 - 32 mm

se

SE
Insert: QCHW, QPHW ,QPMT
Size : 8 - 25 mm

abp

ABP
Insert : ZPFW
Size : 16 - 30 mm

abpf

ABPF
Insert : ZPFG
Size : 8 - 32 mm

bnm

BNM
Insert : BNM
Size : 8 - 30 mm

rgk

RGK
Insert : P26315 , SDMT
Size : 20 - 50 mm

rcf

RCF
Insert : ZCET, ZCEW, CPMT
Size : 16 - 30 mm

rcu

RCU
Insert : ZCEW, ZCET, CPMT
Size : 40 - 50 mm

asb

ASB
Insert : ZPET, CPMT
Size : 40 - 50 mm

swb

SWB
Insert : SWB , SPMT
Size : 50 mm