หัวคว้าน หรือ หัวบอร์ สามารถปรับขนาดคว้านได้ละเอียดมาก
Fine Boring Head System

หัวคว้าน , หัวบอร์ สามารถปรับขนาดได้อย่างละเอียดถึง 0.01 มม.

gew

GEW
Insert : TPGT080202L
Size : 68 - 153 mm

gewn

GEWN
Insert: TPGT , TCGT
Size : 50 - 92 mm