ด้ามมีดกลึง แบบหัวตัด ชนิดใส่เม็ดอินเสิร์ทสี่เหลี่ยม
Indexable End mills Cutter with square type insert

ด้ามมีดกลึงใส่เม็ดอินเสิร์ท ชนิดหัวตัด ใส่เม็ดมีดอินเสิร์ทแบบสี่เหลี่ยม มีหลายความยาว หลายฟันกัด แปรเปลี่ยนไปตามขนาดของด้าม สามารถใส่เม็ดยี่ห้อใด หรือเกรดใดก็ได้ตาม รหัสมาตรฐาน ISO / ANSI หรือลูกค้าสามารถเลือกด้าม ให้ตรงกับเม็ดที่กำลังใช้งานอยู่ก็ได้

asj

ASJ
Insert : ADMT, ACMT, APMT
Size : 20 - 40 mm

asl

ASL
Insert : ACMT, ADMT, APMT
Size : 20 - 33 mm

gju

GJU
Insert : CCMT, CPMT,
Size : 08 - 40 mm

aqxr

AQXR
Insert : QOGT, QOMT
Size : 16 - 35 mm

g2037

G2037
Insert : SDMT, APMT, ADMT
Size : 20 - 32 mm

bhp

BHP
Insert : APNT, SPMT
Size : 25 mm

asm07

ASM07
Insert : JDMT, EDMT
Size : 10 - 21 mm

ahf

AHF
Insert : APMT150408R
Size : 32 - 40 mm

uex

UEX
Insert : APET, ADET
Size : 12 - 40 mm

jts

JTS
Insert : APMT
Size : 10 - 40 mm

ahu

AHU
Insert : JDMT
Size : 16 - 40 mm

mec11t

MEC.11T
Insert : BDMT11T3
Size : 16 - 50 mm

r39011

R390.11
Insert : R390-11T304M
Size : 15 - 40 mm

r39017

R390.17
Insert : R390-170408M
Size : 25 - 50 mm