ด้ามมีดกลึง สำหรับงานกัดหยาบ
Indexable Roughing Milling Cutter

ด้ามมีดกลึงใส่เม็ดอินเสิร์ท ชนิดสำหรับงานกัดหยาบ งานลุยหรือเปิดผิว มีทั้งชนิดด้ามมีดยาว หรือชนิดหัวเฟสใส่กับโฮลเดอร์

atc

ATC
Insert : SPLT120408 ,
APLT1504ZZR
Size : 50 mm

gts

GTS
Insert : CCMT , APMT
Size : 20 - 40 mm

gts-face

GTS - 63
Insert : APKT1604
Size : 63 mm

g2038

G2038
Insert : SDMT090308 , APMT150308
Size : 32 , 40 mm

g2038-face

G2038-63 , 80
Insert : SPLT120408 , APMT150408
Size : 63 , 80 mm