หัวปาด , หัวเฟส , เฟสมิล ใส่เม็ดอินเสิร์ท
R-Type Surface Milling Cutter

หัวปาด หัวเฟส เฟสมิล ใส่เม็ดอินเสิร์ท ใส่เม็ดมีดอินเสิร์ท สามารถใส่เม็ดยี่ห้อใด หรือเกรดใดก็ได้ตาม รหัสมาตรฐาน ISO / ANSI หรือลูกค้าสามารถเลือกด้าม ให้ตรงกับเม็ดที่กำลังใช้งานอยู่ก็ได้

rh

RH
Insert : RDMT , RDMX
Size : 50 - 100 mm

rw

RW
Insert: RPMT1204MOE
Size : 50 - 92 mm

rm

RM
Insert : RPMW
Size : 50 - 63 mm

gr

GR
Insert : RPMN2004
Size : 96 - 120 mm

asv

ASV
Insert : MPHW , MPHT
Size : 50 - 63 mm

gp

GP / AHFB
Insert: APMT1504 , APMT1604
Size : 50 - 100 mm

pe

PE
Insert : APMT1604
Size : 63 , 80 mm

ahub

AHUB
Insert : JDMT150508R
Size : 50 - 100 mm

r390b17

R390B.17
Insert : R390-170408M
Size : 50 - 100 mm

asrf

ASRF
Insert: RSDMT , SDNW
Size : 50 - 63 mm

asrt

ASRT - 3
Insert : JDMT , WDNW
Size : 50 - 100 mm