ดอกสว่านชนิดใส่เม็ดอินเสิร์ท (ยูดิว)
Indexable Drill (U Drill)

ดอกสว่านชนิดใส่เม็ดอินเสิร์ทที่ปลายดอก สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ กรณีที่ต้องการเจาะรูขนาดใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก โดยการเปลี่ยนแค่เม็ดอินเสิร์ทบริเวณปลายด้าม มีหลายความยาวให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ขนาดความยาว 2 เท่าของไดมิเตอร์ จนถึงขนาดความยาว 5 เท่าของไดมิเตอร์

msd

MSD
ดอกสว่านขนาดเล็ก
ใส่เม็ดอินเสิร์ท
ความยาว 2-4 เท่าของไดมิเตอร์
ขนาด : 12 - 16 mm

udrill-dx2

SD (Dx2)
ดอกสว่านใส่เม็ดอินเสิร์ท
ความยาว 2 เท่าไดมิเตอร์
ขนาด : 17 - 50 mm

udrill-dx3

SD (Dx3)
ดอกสว่านใส่เม็ดอินเสิร์ท
ความยาว 3 เท่าของไดมิเตอร์
ขนาด : 17 - 70 mm

udrill-dx4

SD (Dx4)
ดอกสว่านใส่เม็ดอินเสิร์ท
ความยาว 4 เท่าของไดมิเตอร์
ขนาด : 17 - 60 mm

udrill-dx5

SD (Dx5)
ดอกสว่านใส่เม็ดอินเสิร์ท
ความยาว 5 เท่าของไดมิเตอร์
ขนาด : 20 - 50 mm