เอ็นมิลเปลี่ยนหัวต่อ Magic Exchange Shanks Series
Exchangeable head End mills

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ สามารถเปลี่ยนหัวเอ็นมิลได้ สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกรณีใช้งานขนาดเดิมๆ จำนวนมากๆ
หรือต้องการใช้ในงานที่ลึกมากเป็นพิเศษ ตัวก้านมีความยาวมาก มีให้เลือกทั้งก้านคาร์ไบด์ และก้านเหล็ก