tap banner

ดอกต๊าปเครื่องร่องตรง ดอกต๊าปฟันตรง Super Highspeed (HSS-V)

ดอกต๊าปเครื่องร่องตรง ดอกต๊าปฟันตรง ดอกต๊าปสีดำ เกรด Super Highspeed (HSS-V)
มีความแข็งสูง ทนทาน สามารถต๊าปได้ปริมาณมาก เหมาะสำหรับต๊าปงานทั่วไป ต๊าปเหล็กแข็ง สำหรับต๊าปรูทะลุ โดยดอกต๊าปจะคายเศษลงไปในทิศทางที่ต๊าป

ขนาดต๊าปเครื่องร่องตรง

คุณสมบัติ

  • ดอกต๊าปสีดำ เกรด Super Highspeed (HSS-V)
  • ดอกต๊าปเครื่องร่องตรง ดอกต๊าปฟันตรง สำหรับต๊าปรูทะลุ โดยดอกต๊าปจะคายเศษลงไปในทิศทางที่ต๊าป
  • มีความแข็งสูง ทนทาน สามารถต๊าปได้ปริมาณมาก เหมาะสำหรับต๊าปงานทั่วไป ต๊าปเหล็กแข็ง
  • เคลือบผิวสีดำ Oxidized Finish Coating
  • ดอกต๊าป มาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น เป็นดอกต๊าปขนาดที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย

ขนาดดอกต๊าปที่มีจำหน่าย

 

ขนาดประเภท (Type)คมตัด (L2)ยาว (L1)ds
M3 X 0.5111464
M4 X 0.7113525
M5 X 0.8116605.5
M6 X 1.0119626
M8 X 1.25222706.2
M10 X 1.5224757
M12 X 1.75229828.5
M14 X 2.02308810.5