ด้ามมีดกลึง แบบหัวตัดมุม R ชนิดใส่เม็ดอินเสิร์ทแบบกลม
Indexable R-Type Milling Cutter with Round type insert

ด้ามมีดกลึงใส่เม็ดอินเสิร์ท ชนิดหัวตัดมุม R ใส่เม็ดมีดอินเสิร์ทแบบกลม มีหลายความยาว หลายฟันกัด แปรเปลี่ยนไปตามขนาดของด้าม สามารถใส่เม็ดยี่ห้อใด หรือเกรดใดก็ได้ตาม รหัสมาตรฐาน ISO / ANSI หรือลูกค้าสามารถเลือกด้าม ให้ตรงกับเม็ดที่กำลังใช้งานอยู่ก็ได้

rahr4

RAH (R4)
Insert : RDMT0802MOTN
Size : 12 - 25 mm

rahr5

RAH (R5)
Insert : RDMT10T3MOTN
Size : 25 - 40 mm

rahr6

RAH (R6)
Insert : RDMT1204MOTN
Size : 25 - 40 mm

rahr8

RAH (R8)
Insert : RDMX1604MOTN
Size : 35 - 66 mm

raw

RAW (R6)
Insert : RPMT1204MOE
Size : 30 - 50 mm

ram

RAM (R4 , R5 , R6)
Insert : RPMW
Size : 16 - 30 mm

war3

WA (R3)
Insert : RPMN0602MO
Size : 12.5 / 16 mm